“La formació continuada t’ajuda a aconseguir l’excel·lència professional que, en un futur, et posicionarà com a referent de salut”

Elisenda Casals
Presidenta de la secció científica de l Fedefarma

“L’actualització dels coneixements del farmacèutic i del seu equip es fonamental per a que els pacients puguin rebre una atenció farmacèutica de qualitat”.

Florentina Botet
Responsable de formació i projectes professionals de Fedefarma